Belasting

Wij berekenen de optimale belastingaangifte voor u waardoor u zo min mogelijk belasting betaalt! "

Als ondernemer zoekt u uiteraard een boekhouder die goed op de hoogte is van de fiscale voordelen voor ondernemers. Zo letten wij bijvoorbeeld op de kortingsregeling voor de omzetbelasting en op de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek voor de inkomstenbelasting.
Heeft u als ondernemer wisselende jaarinkomsten? Dan kijken wij naar middeling van inkomstenbelasting waardoor u misschien geld terug kunt krijgen. Heeft u een fiscaal partner? Dan onderzoeken wij of dit belasting voordelen zou kunnen hebben.

Jaarrekening en belastingaangifte

Onze belangrijkste diensten zijn het indienen van belastingaangiften en het opstellen van de jaarrekening voor ondernemers en zzp’ers uit de regio Amsterdam. Zij hebben als ondernemingsvorm meestal een eenmanszaak, vof (vennootschap onder firma) of BV (besloten vennootschap).
In de jaarrekening staat diverse financiële informatie, zoals de winst (of verlies) en de bezittingen en schulden van uw bedrijf. Op basis van de informatie uit de jaarrekening kunt u desgewenst maatregelen nemen om uw bedrijf bij te sturen.
Als ondernemer moet u verschillende soorten belastingaangifte doen. Uw diensten en producten en uw ondernemingsvorm bepalen welke belastingaangifte u precies moet doen.

Aangifte omzetbelasting (BTW)

Uw soort product of dienst bepaalt of u aangifte omzetbelasting moet gaan doen. Als u echter vrijgesteld bent van omzetbelasting, dan hoeft u geen aangifte te doen. In de zorg en in het onderwijs zijn bijvoorbeeld veel vrijstellingen.
De meeste ondernemers moeten echter wel aangifte omzetbelasting doen. De hoogte van de af te dragen omzetbelasting bepaalt de frequentie van aangifte. Hoe hoger het bedrag, hoe frequenter u aangifte moet doen (per maand, kwartaal of jaar). U kunt de aangifte omzetbelasting uiteraard uitbesteden aan MR Business Partners in Amsterdam! Dan letten wij uiteraard ook voor u op de kortingsregeling voor de BTW.

Aangifte inkomstenbelasting

Als ondernemer moet u elk jaar aangifte inkomstenbelasting doen. Dit geldt voor elke zzp’er, eenmanszaak, vof en DGA (directeur-grootaandeelhouder van een BV). Daarbij moeten een zzp’er, eenmanszaak en vof de winst aangeven en een DGA het loon en dividend dat hij van zijn BV ontvangen heeft.
Een zzp’er, eenmanszaak en vof hebben meestal recht op diverse fiscale aftrekposten, bijvoorbeeld: de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Het bedrag waarover u belasting moet betalen kan hierdoor flink lager worden!
Uw persoonlijke situatie heeft ook invloed op de aangifte zoals: fiscaal partnerschap, kinderen, hypotheekrente, giften en vermogen. De aangifte inkomstenbelasting kan hierdoor complex zijn.

Aangifte loonheffing

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u een salarisadministratie bijhouden en aangifte loonheffing doen. Dit geldt zowel voor een eenmanszaak, vof als BV. Als zzp’er hoeft u dit niet te doen, tenzij u personeel in dienst hebt. Ook moet een DGA van een BV (meestal) maandelijks loon uit de BV opnemen. De aangifte loonheffing gaat per maand. U kunt deze belastingaangifte en de salarisadministratie helemaal aan ons uitbesteden. Wel zo gemakkelijk!

Aangifte vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Alleen een besloten vennootschap moet deze belastingaangifte doen. Bij de aangifte vennootschapsbelasting moet het resultaat van de BV worden aangegeven. En als de BV dividend heeft uitgekeerd, dan moet er aangifte dividendbelasting worden gedaan.